Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja podatkowa

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Deklaracje podatkowe

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności