O firmie

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami w sposób godny i profesjonalny. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, kartę podatkową oraz obsługę płacową. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją na potrzeby podatku VAT. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej, w wyborze formy prawnej oraz charakteru opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.